Tietosuojakäytäntö

Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjä, joka noudattaa henkilötietolain ja GDPR tietosuoja-asetusta on:
Sulo Yarn Shop /2073827-2, Porokuja 51, 99600 Sodankylä

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö:
Anni Pitkänen
suloyarnshop@gmail.com

Henkilötietojen lähde

Rekisterinpitäjä käsittelee asiakkaan suostumuksella saamiaan henkilötietoja, jotka on kerätty sopimuksella verkkokaupan suloshop.fi sähköisen tilauksen hankkimiseksi ja täyttämiseksi. Rekisterinpitäjä käsittelee vain asiakkaan tunnistetiedot ja yhteystiedot, jotka ovat välttämättömiä ostosopimuksen täyttämiseksi.

Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja lähetys- ja kirjanpitotarkoituksiin sekä sopimuspuolten tarvittavan tiedon välittämiseen lain edellyttämän ajan verran. Henkilötietoja ei julkisteta eikä niitä siirretä muihin maihin.

Tietojenkäsittelyn tarkoitus

Rekisterinpitäjä käsittelee asiakkaan henkilötietoja seuraavissa tarkoituksissa:
-
Asiakkaan luoma sähköinen tilaus (nimi, osoite, sähköposti, puhelinnumero)

SuloShop noudattaa asiakkaan ja rekisterinpitäjän välisestä sopimussuhteesta johtuvaa lakia ja määräyksiä.
Henkilötiedot ovat välttämättömiä ostosopimuksen täyttämiseksi. Sopimusta ei voida tehdä ilman henkilökohtaisia tietoja.

Henkilötietojen tallennuksen kesto

Rekisterinpitäjä tallentaa henkilötietoja niin kauan kuin on tarpeen rekisterinpitäjän ja asiakkaan välisestä sopimussuhteesta johtuvien oikeuksien ja velvoitteiden täyttämiseksi ja kolmen vuoden ajan sopimussuhteen päättymisen jälkeen. Rekisterinpitäjän on poistettava kaikki henkilökohtaiset tiedot henkilötietojen säilyttämiseen tarvittavan ajan kuluttua.

Henkilötietojen vastaanottajat ja käsittelijät

Asiakkaan henkilötietoja käsittelevät kolmannet osapuolet ovat rekisterinpitäjän alihankkijoita. Näiden alihankkijoiden palvelut ovat välttämättömiä, jotta sopimus sähköisen tilauksen hankkimisesta ja käsittelystä rekisterinpitäjän ja asiakkaan välisessä sopimuksessa voidaan toteuttaa.

Rekisterinpitäjän alihankkijoita ovat:
- Webnode AG (verkkokauppajärjestelmä)
- rahtiyhtiö
- Google Analytics (kotisivun analytiikka)

Asiakkaan oikeudet

1. oikeus tutustua henkilötietoihin
2. oikeus henkilötietojen oikaisuun
3. oikeus henkilötietojen poistamiseen
4. oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä
5. oikeus tietojen siirrettävyyteen
6. oikeus peruuttaa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn kirjallisesti tai sähköpostitse osoitteeseen: suloyarnshop.fi
7.
oikeus esittää valitus valvontaviranomaiselle, jos epäillään asetuksen rikkomista.

Henkilötietojen turvallisuus

Rekisterinpitäjä sitoutuu toteuttamaan kaikki tekniset ja organisatoriset varotoimet, jotka ovat tarpeen henkilötietojen suojaamiseksi. Rekisterinpitäjä ylläpitää teknisiä varotoimenpiteitä tietojen turvaamiseksi, erityisesti varmistanut pääsyn tietokoneelle salasanan avulla, käyttää virustentorjuntaohjelmistoa ja ylläpitää tietokoneita säännöllisesti.

Loppusäännökset

1. Tekemällä sähköisen tilauksen verkkosivustolla suloshop.fi asiakas vakuuttaa olevansa tietoinen kaikista henkilötietosuojaehdoista ja hyväksyy ne täysimittaisesti.
2.
Asiakas hyväksyy nämä säännöt valitsemalla valintaruudun tilauskaavakkeessa.
3.
Rekisterinpitäjä voi päivittää nämä säännöt milloin tahansa. Uusi, päivitetty versio on julkaistava tällä verkkosivulla.

Nämä säännöt tulevat voimaan 25.9.2023

Tietosuojakäytäntö